zaterdag 25 augustus 2012

There's gonna be evolution!Ik hoor het vaak de laatste tijd. Het schijnt dat we een economische wetmatigheid gaan doorbreken. Kinderen gaan het economisch slechter krijgen dan hun ouders. Het evolutionaire gegeven dat we vooruit gaan en dat dus iedere volgende generatie het beter krijgt gaat wellicht de prullebak in.

Hmm.

Opmerkelijk dat we 'vooruitgang' bijna altijd verbinden aan de economie. Vooruitgang betekend meer vrije dagen, sneller met pensioen gaan, minder hard werken. Een hoger loon. In dat perspectief zal het de komende tijd wellicht wel minder gaan.
Maar er is meer. Vele meer. Groei of vooruitgang is niet alleen verbonden aan geld. Is een beter leven per definitie een leven met meer geld?

Ik zie wel degelijk vooruitgang. Ik zie mensen die hun kwaliteit vergroten door bv beter om te gaan met voedsel. Bewuster. Op zoek naar meer kwaliteit. En dat het niet gaat om een kleine groep 'geitenwollensokkers' kan je mooi zien in de Albert Heijn. Steeds meer biologische producten vullen de schappen. En dat doet de AH niet omdat ze het een warm hart toedragen, dat doen ze omdat er meer vraag naar is.
Maar er is meer.
Mensen delen steeds meer kennis. Ik zie in Nederland hele bedrijfsruimtes vol ZZPers die vol passie met elkaar samenwerken. Kinderen en jongeren hoor je steeds vaker zeggen dat ze werk willen hebben waar ze goed in zijn. Waar ze hun ziel en zaligheid in willen stoppen. Mensen keren zich langzaam maar zeker af van middelmatigheid. Van consessies. Ik zie een terugkeer naar vakmanschap en kwaliteit.

Maar ook is er een geestelijke en wetenschappelijke groei. Mensen gaan zich in het westen steeds meer bezighouden met zelfontplooiing. En niet alleen die enkele veertiger met een midlifecrisis. Er is een hang naar spiritueel leven. Naar zingeving.

De terugkeer naar vakmanschap en kwaliteit, in combinatie met de wetenschappelijke vooruitgang en de behoefte naar zingeving is wat mij betreft een perfect storm. Een perfect storm die een ongekend grote groei zal laten zien. 

Wat impact betreft misschien wel een grotere dan de industriële revolutie. En de wereldwijde financiële crisis is wellicht de beste duw die we hebben mogen krijgen. Een duw naar een volgende, betere fase.
Vooruitgang.
Evolutie.
Revolutie.Patz

dinsdag 21 augustus 2012

Gregors Groentestein's avonturen in filmland: entry 9: de handtekeningen zijn gezet!Een grote stap is gezet. Een grote moeilijke deur is opengegaan. Het filmcontract is ondertekend. En we gaan gelijk internationaal; de producent, een mooie Vlaams/Waalse combinatie van twee samenwerkende producenten die de boel gaat optuigen richten hun pijlen op Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.

En dan nu het volgende avontuur. De volgende fase. Het script moet geschreven, de characters moeten worden ontwikkeld, het geld moet worden opgehaald en de film moet worden gemaakt. Want achter deze deur zitten weer een vers aantal nieuwe deuren. We hebben slechts het eerste hoofdstuk van dit avontuur er op zitten.

Maar toch reden om even diep adem te halen. Want het eerste hoofdstuk is toch een belangrijke. 


Patz


PS. De hoofdrolspelers van het eerste hoofdstuk; (van links naar rechts); Mark Mertens,(producent en regisseur Skyline Entertainment), Joost van den Ossenblok (Uitgever A.W.Bruna/Arbeiderspers Uitgevers), Joop Boezeman (Algemeen directeur A.W.Bruna/Arbeiderspers Uitgevers), Arnauld de Battice (Directeur AT-Anim productions) en Patz.